Musiknavet Södergårdens visklubb Böcker Visor till gitarr Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Solglimten Kontakt

 

Hem Boken Sånghäftet Idéhäfte Arbeta hos oss Bo hos oss

 

Musikaliskt idéhäfte

Musikaliskt idéhäfte innehåller tips och idéer för

sångstunder på äldreboenden och dagverksamheter.

Här finns ett fylligt kapitel om vår gemensamma sångskatt.

Det finns också tips om hur det går till att ordna enkla

sångstunder i små grupper på en avdelning.

Allmänt bemötande, bordsplacering och vilka sånger som

brukar gå bra att sjunga tillsammans tas också upp i häftet.

Sist i idéhäftet finns också en studieplan. Den kan användas

som underlag för en studiecirkel med fem sammankomster.

1. Musiken och minnet

2. Sångstunden - kommunikation och bemötande

3. Vår gemensamma sångskatt

4. Konsten att sjunga och spela utantill

5. Sammanfattning och fortsättning

                 Läs hela häftet i PDF