Musiknavet Södergårdens visklubb Böcker Visor till gitarr Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Solglimten Kontakt

 

Hem Boken Sånghäftet Idéhäfte Arbeta hos oss Bo hos oss

  

Arbeta hos oss

Lediga tjänster: För närvarande har vi inga lediga tjänster!

När vi söker personal vill vi att du har en adekvat utbildning

och rätt inställning till arbetet. Du kommer att ingå i ett väl

fungerande arbetslag med mycket god sammanhållning.

Agneta kan förstås vara lite knepig ibland, men i stort sett

fungerar allt mycket bra.

Vi sätter alltid in vikarier vid behov!

Det innebär att vi alltid har full bemanning på alla avdelningar.

Vi har självklart inga delade skift!

Ingångslönen är 38.000 kr/månad.

Som extra bonus har vi infört ett utökat semestersystem

som blivit mycket uppskattat. Utöver den ordinarie semestern

får all fackligt ansluten personal en extra dags semester för

varje år som anställd på Solglimtens äldreboende.