Musiknavet

Södergårdens Visklubb

www.musiknavet.se

                                                                                                                                                                                   

 
Startsida Aktuellt Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Sångarkivet Vis- och gitarrvännerna Musik att minnas Kontakt

Visor att minnas - Gamla visor och skillingtryck

I serien Visor att minnas - Gamla visor och skillingtryck finns det fyra vissamlingar som var och en innehåller 40 sånger.

Alla visor har en melodistämma och ackord finns utsatta för varje vers.

Om jag inte har missat något är alla visor fria att läsas, skrivas ut - och helst också sjungas!

Klicka på ett häfte för att läsa eller skriva ut de sånger du är intresserad av!