Musiknavet

Södergårdens Visklubb

www.musiknavet.se

                                                                                                                                                                                   

 
Startsida Aktuellt Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Sångarkivet Vis- och gitarrvännerna Musik att minnas Kontakt

Sällskapet Vis- och gitarrvännerna 

 

 

                      Sällskapet Vis- och gitarrvännerna bildades 17 april 2004.

                   

    Vårt grundläggande syfte är att glädja oss själva och andra med sång och musik.

 

      Sällskapet är uppbyggt kring gitarrgrupper i Stockholm, Eskilstuna och Mariefred.

                        

 

      I slutet av april/början av maj brukar vi ha en gemensam våravslutning.

                         Då passar vi också på att ha årsmöte i Sällskapet. 

 

                                                Vi borde förstås ha bildat Sällskapet långt tidigare om vi tänkt oss för, men.... tja.

Anders Berglund

anders.berglund@musikattminnas.se

  Historia

  Om du vill se programmet för vårt första, konstituerande möte klickar du här.