Musiknavet

Södergårdens Visklubb

www.musiknavet.se

                                                                                                                                                                                   

 
Startsida Aktuellt Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Sångarkivet Vis- och gitarrvännerna Musik att minnas Kontakt

​               

             

       

                                             

                   

                    Södergårdens Visklubb har varken stadgar,

styrelse, kassör eller medlemsavgifter.

Visklubben har en helt ​tillfällig karaktär. 

Den utgörs enbart av oss som är med i

någon av Södergårdens gitarrgrupper -

och våra gäster.

Visklubben finns i själva verket bara till

just när vi gör ett gemensamt projekt

som en visafton, ​en musikfrågesport 

eller någon annan form av ​framträdande.

Då blir vi själva tillsammans med våra gäster

medlemmar i Visklubben för ett par timmar.

Sedan återgår livet till vardagen igen.     

 

       Höstterminen 2019 träffas vi i tre olika studiecirklar på Södergården.

 

                                   **************************

                                     Välkommen att höra av dig!

                                   Anders Berglund, cirkelledare

                        anders.berglund@musikattminnas.se