Musiknavet

Visor att minnas 

www.musiknavet.se

                                                                                                                                                                                   

 
Startsida Södergårdens Visklubb Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Sångarkivet Vis- och gitarrvännerna Musik att minnas Kontakt

                                                    

                                      Studieplan till Musikaliskt idéhäfte

Studieplanen omfattar fem sammankomster.

1. Musiken och minnet

2. Sångstunden, kommunikation och bemötande

3. Vår gemensamma sångskatt

4. Konsten att sjunga och spela utantill

5. Sammanfattning och fortsättning

Studiematerial:

 

Musikaliskt idéhäfte för sångstunder i äldreomsorgen

 

Konsten att sjunga och spela utantill

 

Båda häftena är sparade i PDF-format.

Du kan läsa dem i datorn eller skriva ut de sidor Du vill ha.

 

 

                                                  Så här kan en cirkel läggas upp:

 

Den första träffen: Musiken och minnet

Vi presenterar oss för varandra och diskuterar kursupplägget.

Alla får var sitt exemplar av Musikaliskt idéhäfte för sångstunder.

Vi går igenom häftet och lämnar också utrymme för egna tankar och idéer.

Den här första träffen bestämmer vi också hur vi ska träffas i fortsättningen.

I Idéhäftet läser vi sid.3-7 om hur musiken är kopplat till minnet.

 

Att diskutera:

* Varför kan (nästan) alla gamla så många sånger utantill?

* Hur lär vi oss sånger?

* När lär vi oss sånger?

* Är det melodierna eller texterna som är lättast att minnas?

* Lökteorin

* Vilka sånger kommer vi själva att minnas när vi blir gamla?

* Musiken som bärare av andra minnen.

* Hur hanterar vi alla dem som inte har haft svenska som modersmål?

 


 

Den andra träffen: Sångstunden

Vi börjar med att ta upp frågor och funderingar kring vår första träff.

Efter det läser vi sid.8-13 om sångstunden, allmänt bemötande m.m.

 

Att diskutera:

* Allmänt bemötande -artighet, vänlighet, respekt, glatt humör.....

* Musikantens roll före, under och efter sångstunden

* Personalens roll

* Deltagarna - måste alla vara med?

* Hur ska vi placera oss? Hörapparater m.m.

* Ska vi ha sånghäften?

* Sångstund på för- eller eftermiddag? Hur länge ska vi hålla på?

 


 

Den tredje träffen: Vår gemensamma sångskatt

Funderingar kring våra tidigare träffar.

Efter det läser vi sid.13-19 om vår gemensamma sångskatt.

 

Att diskutera:

* Barnvisor, sång- och danslekar - kan vi bli för barnsliga?

* Schlager och slagdängor - kan oftast knytas till ett specifikt år

* Snapsvisor - kvitto på att melodierna är allmänt kända

* Andliga visor - psalmer och läsarsånger

* Skillingtryck,folkvisor och skolsånger

* Bellman, Taube och andra diktare

 


 

Den fjärde träffen: Konsten att sjunga och spela utantill

Vi börjar med att ta upp frågor och funderingar kring våra tidigare träffar.

Den här fjärde gången satsar vi på vårt eget framträdande.

Alla får var sitt ex. av Konsten att sjunga och spela utantill

Här finns flera lätta sånger att träna sitt eget minne med.

Tanken bakom är att sångerna ska vara:

välkända - korta - enkla och ha få ackordbyten!

Det finns faktiskt ganska många....

 

Att diskutera (om vi hinner):

* Hur svårt är det att lära sig sånger utantill?

* Tänk om man kommer av sig.....

* Ögonkontaktens betydelse under sångstunden

 


 

Den femte träffen: Sammanfattning och fortsättning

 

Nu är vi framme vid vår sista träff.

Vi sammanfattar och utvärderar det vi gått igenom under våra tidigare träffar.

Vad har varit bra, vad har vi saknat?

1. Musiken och minnet

2. Sångstunden

3. Vår gemensamma sångskatt

4. Konsten att sjunga och spela utantill

Så hur fortsätter vi? Ja, vore det inte roligt att:

* Ta kontakt med ett trevligt äldreboende för att ordna en sångstund?

* Ordna en fortsättning på kursen med t.ex. skolsånger eller något annat tema?

* Hålla kontakt med varandra i gruppen för att stödja och uppmuntra varandra?