Musiknavet

Visor att minnas 

www.musiknavet.se

                                                                                                                                                                                   

 
Startsida Södergårdens Visklubb Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Sångarkivet Vis- och gitarrvännerna Musik att minnas Kontakt

   

     

          

Välkommen till Södergården!

Götgatan 37 i Stockholm

Södergården började sin verksamhet 1916

och är nu en ideell förening, religiöst och politiskt

obunden, som också verkar för en drogfri miljö.

Studieverksamheten bedrivs i samarbete med

ABF Stockholm.

Södergården vill verka för gemenskap och förståelse

mellan människor tillhörande olika åldrar, kulturer,

åsiktsriktningar och arbetsområden samt vara ett

socialt, kulturellt och pedagogiskt centrum, där

verksamheten anpassas för att möta behovet

i ett föränderligt samhälle.

                                             Länk till Södergårdens hemsida:

                                                

​