Musiknavet

Visor att minnas 

www.musiknavet.se

                                                                                                                                                                                   

 
Startsida Södergårdens Visklubb Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Sångarkivet Vis- och gitarrvännerna Musik att minnas Kontakt

Förslag till nya stadgar inför årsmötet 2018

Stadgar för Sällskapet Vis- och gitarrvännerna

 

Sällskapet som bildades den 17 april 2004 har ett grundläggande syfte:

Att sprida glädje bland oss själva och andra med hjälp av sång och musik.

Detta kan ske genom:

a) egna arrangemang, studiebesök eller utflykter

b) anordnande av konserter som är öppna för allmänheten.

  

 

                                                                                    

§ 1 Årsmöte

Sällskapets årsmöte äger rum på den årliga vårutflykten.

§ 2 Ärsmötets varaktighet

Vid årsmöte som varar mer än en minut upplöses Sällskapet med omedelbar verkan.

§ 3 Kontaktperson

Sällskapets kontaktperson väljs på den årliga vårutflykten.

Han/hon ansvarar för alla uppgifter som han/hon inte lyckats delegera bort.

 

 

§ 4 Medlem

Var och en som accepterar Sällskapets stadgar och grundläggande syfte kan bli medlem.

Medlem har inga förpliktelser gentemot Sällskapet. Alla medlemmar i Sällskapet är alltså

fria att leva sina liv som vanligt - vilket för övrigt varmt rekommenderas!

 

 

§ 5 Sällskapets upplösning

När antalet aktiva medlemmar understiger tre är det ju faktiskt inte mycket till sällskap.

Då upplöses Sällskapet inom 30 dagar. De två kvarvarande medlemmarna får helt enkelt

hitta på något annat att göra. Kanske starta ett nytt Sällskap?

 

§ 6 Utvecklande av sällskapet till en Ideell förening

Förr eller senare kanske Sällskapets lättsamma men något toppstyrda form känns obekväm.

Sällskapet kan då omvandlas till en ideell förening. För den nya föreningen behövs: ordförande,

kassör, sekreterare, två revisorer och en valberedning. Sällskapet kallar till ett konstituerande möte,

tillsätter en styrelse, antar nya stadgar och kanske också ett nytt namn.