Musiknavet

Visor att minnas 

www.musiknavet.se

                                                                                                                                                                                   

 
Startsida Södergårdens Visklubb Visor att minnas Gitarrkurs för otåliga Sångarkivet Vis- och gitarrvännerna Musik att minnas Kontakt

Musiknavet är ett försök till utveckling av den musikaliska

verksamheten på äldreboenden och dagverksamheter.

 

Vårt mål är att skapa många trevliga musikstunder i små grupper

med boende, personal - och lite hjälp från Musiknavet.

Det ska vara roligt och enkelt att samlas runt ett

kaffebord för en sångstund eller en musikfrågesport.

 

Vad kostar det?  Det kostar ingenting.

Allt material som finns utlagt på vår hemsida

är gratis och fritt att använda i arbetet.

Vad behövs för att komma igång?

* Vi behöver till att börja med en eller flera eldsjälar

* Vi behöver glada arbetskamrater och en positiv miljö

* En klok och förstående chef är också bra att ha

* Använd gärna det material som ni hittar hos Musiknavet!

OBS! Du behöver inte vara någon storsångare!

        Det är din värme och entusiasm som betyder allt för gruppen!

 

 

                                               Lycka till!